دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 22:22

کتاب «گزارش پیشرفت توسعه دولت الکترونیکی» + PDF

«گزارش پیشرفت توسعه دولت الکترونیکی»

ناشر: سازمان فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار: 1397

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: