چهارشنبه, 31 مرداد 1397 ساعت 21:50

کتاب «چارچوب تعامل پذير ی دولت الکترونيکی ایران» + PDF

«چارچوب تعامل پذير ی دولت الکترونيکی ایران»

ناشر: سازمان فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار: 1397

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: