پنج شنبه, 23 آذر 1402 18:36

روند سپرده‌های دیداری هنوز هم ثبات قیمت دارایی‌ها را نشان می‌دهد