سه شنبه, 26 شهریور 1398 ساعت 22:24

انحصار بی سر و صدای دو شرکت در تامین نیروی انسانی شهرداری‌های تهران و مشهد

 

شهرداری تهران و مشهد و سازمان های زیر مجموعه این شهرداری ها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سال 1397 قرارداد هایی را با شرکت های مختلف منعقد کرده اند که مبلغ این قرارداد ها برای شهرداری تهران حدودا 94 میلیارد تومان و برای شهرداری مشهد نیز حدودا 49 میلیارد تومان بوده است.

 

به گزارش دارایان، طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه شفافیت شهرداری تهران و سامانه فاش شهرداری مشهد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز این دو شهرداری در سال 1397 با 18 شرکت قراداد منعقد شده است، که سهم هر کدام از شهرداری ها 9 قرارداد می باشد.

موسسه هادیان شهر تهران به منظور تامین نیروی انسانی شهرداری تهران در سال 97 هشت قرارداد با این شهرداری به مبلغ 47 میلیارد تومان به ثبت رسانده است که تقریبا برابر نیمی از قراردادهای شهرداری تهران برای تامین نیروی انسانی بوده است. شرکت حامیان تدبیر توسعه و خدمات اداری شهر به ترتیب با 21میلیارد تومان و 12 میلیارد تومان در رتبه های بعدی شرکت های طرف قرارداد شهرداری تهران برای تامین نیروی انسانی هستند.

 

 

با نگاهی به سامانه فاش شهرداری مشهد در می‌یابیم شرکت حمل و نقل و توسعه اقتصادی همیاران شمال شرق که از شرکت های وابسته به شهرداری مشهد است در سال 97 چهار قرارداد با شهرداری مشهد به مبلغ 22 میلیارد تومان برای تامین نیروی انسانی منعقد کرده است. همچنین شرکت فیروزگل خراسان و سعید توس عدل به ترتیب با قراردادهایی به ارزش 19 میلیارد تومان و 7 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

 

 

 

لازم به ذکر است تمام قراردادهای دو شرکت هادیان شهر تهران و حمل و نقل و توسعه اقتصادی همیاران شمال‌شرق برای تامین نیروی انسانی به صورت ترک تشریفات مناقصه می باشد. ترک تشریفات مناقصه یکی از روش های انجام معامله است که بدون گذراندن فرآیند مناقصه صورت می گیرد و شرکت طرف قرارداد در این معامله رقیبی نخواهد داشت.

 

نکته قابل توجه این است که در سامانه شفافیت این دو شهرداری تعداد نیروی انسانی به کار گرفته شده در هر قرارداد تعیین نشده است. همچنین برگزاری این قراردادها به شکل ترک مناقصه، این شائبه را ایجاد می‌کند که منافع زیادی بابت این دست قرارداد ها به شرکت های تامین کننده نیروی انسانی می رسد.

 نوشته شده توسط حامد حکم آبادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: