شنبه, 23 دی 1396 ساعت 20:07

کتاب «تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران» (روند و علل) از عباس شاکری + PDF

«تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران» (روند و علل)

مؤلف: دکتر عباس شاکری

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سال انتشار: 1387

در 164 صفحه و قیمت 2600 تومان

 

 

معرفی کتاب:

زمانی که از رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی معرفی می شود. عدم استقلال بانک مرکزی بی تردید نقش مؤثری در این زمینه دارد، اما تأکید بیش از حد براین نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می شود.

رشد پول و نقدینگی تابع تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده پول و نقدینگی است. در این کتاب برای تحلیل و تعلیل رشد مستمر آن در اقتصاد ایران در سال های گذشته، ابتدا به مرور مفاهیم و تعاریف پول پرداخته می شود. سپس به بحث مختصری در مورد انفعال یا فعال بودن پول و رابطه علت و معلولی موجود میان تورم خواهد پرداخت. آنگاه با تبیین اجزای پایه پولی در دو حوزه نظری و تجربی و چرایی تغییرات اجزای پایه پولی، اجزای ضریب فزاینده و چگونگی تغییر آن ها را بررسی خواهد کرد.

در ادامه این بررسی، مطالبی نیز پیرامون استقلال بانک مرکزی ارائه خواهد شد و به تجزیه و تحلیل چگونگی سرعت گردش پول نیز پرداخته می شود. در جمع بندی چرایی و پویایی های رشد نقدینگی را مشخص کرده و توصیه هایی به عنوان راهکارهای سیاست گذاری ارائه خواهد شد.

فایلPDF

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: